Antyspam
R E K L A M A
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M A
R E K L A M A

Pleszewianin Roku. Kto prowadzi w naszym głosowaniu?

› Aktualności 11 miesięcy temu    11.01.2018
komentarzy 3 ocen 0 / 0%
A A A

Pleszew. Na naszym portalu trwa już w najlepsze głosowanie na kandydatów, którzy pretendują do tytułu „Pleszewianin Roku 2017”. 

 

Listę wszystkich osób i organizacji – wraz z uzasadnieniami - prezentujemy poniżej. Przypomnijmy: Koszt wysłania jednego esemesa to 2,46 zł z VAT. W treści prosimy nie wpisywać swoich danych. Pełny regulamin plebiscytu dostępny jest na naszej stronie internetowej: zpleszewa.pl. Uwaga, głosować możecie tylko do 24 stycznia do godz. 12.00!

R E K L A M A

KLIKNIJ I ZOBACZ REGULAMIN GŁOSOWANIA

Aktualnie na prowadzeniu wśród Czytalników "Życia Pleszewa" jest Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie, na które wysłano już 10 głosów. Po dwa głosy uzbieraly także Patrycja Kamińska-Wieruszewska oraz Elżbieta Grzemska.

Przypomnijmy: ostateczne ogłoszenie wyników i wręczenie tytułu „Pleszewianin Roku 2017” odbędzie się pod koniec stycznia w kinie - podczas spotkania noworocznego. Poznamy wówczas także Biznesmena Roku – tytuł ten nadaje Pleszewska Izba Gospodarcza, Rolnika-Ogrodnika Roku - przyznawanego przez Powiatową Izbę Rolniczą w Pleszewie oraz Rzemieślnika Roku, którego wybiera Cech Rzemiosł Różnych w Pleszewie.

Dziesięć osób i instytucji walczy o tytuł „Pleszewianin Roku 2017”:

>> GALERIA KANDYDATÓW - KLIKNIJ TU <<

1. Adrian Furmankiewicz – SMS o treści zp.1 na numer 72051

Wirtuoz gitary, absolwent kameralistyki na Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze i Akademii Muzycznej w Poznaniu, który pierwsze muzyczne szlify zdobywał jako uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej 1 st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Członek Erlendis Quartet – kwartetu gitarowego, z którym zdobywa kolejne prestiżowe nagrody. Na swoim koncie mają, m.in. główną nagrodę w konkursie Guitar Foundation of America w Fullerton, w Kaliforni czy pierwsze miejsce w najbardziej prestiżowym w Danii Konkursie Muzyki Kameralnej organizowanym przez Program 2. Duńskiego Radia. Adrian Furmankiewicz i jego kwartet aktywnie koncertują. W październiku 2017 roku uświetnili swoim występem koncert papieski w pleszewskiej farze. Występowali także w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, w ramach Akademii Gitary.

2. Elżbieta Grzemska - SMS o treści zp.2 na numer 72051

Nauczycielka w Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie, która od kilkunastu lat kształci maluchów z wiedzy o teatrze. Jest absolwentką studium reżyserskiego teatru dzieci i młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Od początku swojej pracy pedagogicznej często stosowała małe formy sceniczne, przygotowywała z dziećmi inscenizacje i przedstawienia teatralne, a od roku 2004 prowadzi w Przedszkolu nr 1 „Bajka” dodatkowe zajęcia teatralne. 15 lat temu rozpoczęła organizowanie w Pleszewie przeglądów teatralnych przedszkolaków pod hasłem „Witajcie w naszej Bajce”, które trwają do dziś. Za swoją działalność teatralną na rzecz najmłodszych w 2017 r. otrzymała wyróżnienie w plebiscycie organizowanym przez samorząd Województwa Wielopolskiego pod nazwą „Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

3. Michał Kaczmarek - SMS o treści zp.3 na numer 72051

Skupił wokół siebie rodziny ofiar niemieckiego bombardowania w Komarnie z dnia 9 września 1939 roku. Zorganizował trzy wyjazdy na mogiłę rodzin zawodowych żołnierzy do Komarna pod Lwowem. Od wielu lat organizuje spotkania rocznicowe w dniu 9 września. Ponadto był inicjatorem wyjazdów szlakiem bitwy pod Bzurą. Jest autorem licznych artykułów historycznych i członkiem grupy rekonstrukcyjnej. W grudniu 2017 roku wydał publikację upamiętniającą tragiczne losy poległych w Komarnie pt. „Komarno 1939”. Ponadto od wielu lat zajmuje się historią pleszewskiego 70. pułku piechoty i historią Ziemi Pleszewskiej, jest autorem trzech książek, pomysłodawcą ufundowanej w Łęczycy tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy 70. pp z Pleszewa. Jego zasługą jest także ufundowanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej.

4. Patrycja Kamińska-Wieruszewska - SMS o treści zp.4 na numer 72051

Nauczycielka z pleszewskiej „Trójki”, która znalazła się w gronie pedagogów nagrodzonych w konkursie ,,Nauczyciel-Wolontariusz Roku" organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działalność pani Patrycji skupia się przede wszystkim na współpracy z Zespołem Placówek Specjalnych w Pleszewie. Pod jej kierunkiem gimnazjaliści odwiedzają niepełnosprawnych podopiecznych placówki, pomagają im, są nawet tacy, którzy zostali opiekunami dzieci podczas letnich wyjazdów. Wolontariusze nie tylko wspomagają rozwój podopiecznych ZPS, ale sami również wynoszą z tej współpracy ważną lekcję empatii i wrażliwości. Patrycja Kamińska-Wieruszewska regularnie organizuje w swojej szkole także akcje na rzecz bezdomnych zwierząt, wspierając tym samym mieszkańców pleszewskiego azylu.

5. KGW Kuczków - SMS o treści zp.5 na numer 72051

Koło Gospodyń Wiejskich powstało 17 listopada 1947 roku z inicjatywy ówczesnej instruktorki Związku Pomocy Chłopskiej w Jarocinie – Janiny Sobczak. Przewodniczącą została Weronika Jankowska, którą swoją funkcję pełniła niezmiennie przez 35 lat. Z roku na rok przybywało członkiń, powstał zespół teatralny i taneczny pod kierownictwem Janiny i Teodory Ferencówny i Mieczysława Piekuta. Panie organizowały kursy, spotkania, zabawy taneczne, wieczorki, szkolenia, pokazy żywnościowe, rozprowadzały pisklęta drobiu. Członkinie pomagały w wyplataniu wieńców ciast dożynkowych. Przez wiele lat organizowały dożynki wiejskie, Dzień Seniora czy Dzień Matki. 17 listopada 2017 roku Koło świętowało swój jubileusz 70-lecia istnienia. Obecnie KGW w Kuczkowie liczy 29 członkiń, a jego przewodniczącą jest Grażyna Rupiczak.

6. Jacek Przepierski - SMS o treści zp.6 na numer 72051

Znany społecznik, wieloletni prezes Rejonowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Pleszewie, skupiającej ponad 800 członków z powiatów pleszewskiego i jarocińskiego. Jacek Przepierski aktywnie angażuje się i przycznia do osiągnięć członków organizacji, którzy osiągają sukcesy na różnych polach: są wśród nich kajakarze, strzelcy, rowerzyści. Praca wśród młodzieży jest jego pasją, przyczynił się m.in. do rewitalizacji strzelnicy sportowej Karczemka w miejscowości Ludwinia. Jest otwarty na pracę z dziećmi i młodzieżą, udostępniając im obiektu LOK. Dba o stan techniczny obiektów i sprzętu LOK w Pleszewie czy strzelnicy sportowej Karczemka. Jest członkiem Stowarzyszenia Zasłużonych dla Ziemie Pleszewskiej, za swoja działalność był wielokrotnie nagradzany.

7. Ireneusz Stefaniak - SMS o treści zp.7 na numer 72051

Współtwórca pleszewskiego oddziału Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz kierownik Schroniska dla Bezdomnych. Dzięki niemu schronisko zostało rozbudowane i zyskało większą liczbę miejsc. Z inicjatywy Ireneusza Stefaniaka został także stworzony Ośrodek hipoterapii z profesjonalną kadrą oraz przeprowadzono wiele remontów przejętych budynków. Do dziś jest inicjatorem wielu prac na terenie Miasta i Gminy Pleszew, choćby przygotowania obiektu pozwalającego na stworzenie Ośrodka Samopomocowego dla dzieci niepełnosprawnych. Włącza się również w inne dziedziny życia społecznego na terenie Miasta i Gminy Pleszew, np. organizację festynów, corocznej Wigilii dla 300 osób bezdomnych, ubogich i samotnych, prowadzi „bank” rzeczy używanych, które rozdaje dalej bezpłatnie ludziom ubogim. W 2017 r. z okazji pleszewskich obchodów roku Św. Brata Alberta własnoręcznie wyrzeźbił figurę świętego, którą poświęcił biskup kaliski podczas wizyty w schronisku.

8. Katarzyna Zięciak - SMS o treści zp.8 na numer 72051

Mieszkanka podpleszewskich Korzkiew, która spełnienie i samorealizację znalazła, pomagając potrzebującym mieszkańcom Zambii. Przez 10 miesięcy pracowała w ośrodku będącym odpowiednikiem polskiego domu dziecka, prowadzonym przez siostry salezjanki. Jej podopiecznymi były dziewczynki po najróżniejszych przejściach i trudnych doświadczeniach. Pomagała im w nauce i codziennych obowiązkach. Do Afryki została wysłana przez Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco działający przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie. Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia starań o możliwość wyjazdu była wizyta księdza misjonarza w pleszewskim kościele, który opowiadał, w jaki sposób świecki wolontariusz może udać się na misję. I choć, dziesięciomiesięcznemu pobytowi w Lusace towarzyszyły chwile zwątpienia, pani Kasia nie ukrywa, że chciałaby jeszcze wrócić na Czarny Ląd.

9. CKiW OHP - SMS o treści zp.9 na numer 72051

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie to państwowa jednostka budżetowa. Wychowuje, edukuje i socjalizuje młodzież zaniedbaną i zagrożoną wykluczeniem społecznym, ponadto pomaga młodzieży w uzyskaniu pracy. Stanowi jedno z ogniw w systemie wychowania i resocjalizacji młodych ludzi. Z jego form kształcenia teoretycznego i nauki zawodu korzysta każdego roku ok. 250 dziewcząt i chłopców. Instytucja organizuje różnego rodzaju szkolenia, przeprowadza też Forum Aktywizacji Zawodowej. Prowadzi szeroką politykę walczącą i wyrównywanie szans na rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. Swoją działalnością popularyzuje Pleszew w kraju i za granicą jak np. podczas zagranicznych praktyk dla uczniów.

10. Związek Drużyn ZHP Pleszew - SMS o treści zp.10 na numer 72051

W skład związku wchodzi dziesięć drużyn złożonych z najmłodszych zuchów, jak i doświadczonych harcerzy. Działają na terenie Miasta i Gminy Pleszew od wielu lat. Z komendantką Sławomirą Madalińską na czele organizują czas wolny młodym pleszewianom ucząc ich harcerstwa i służenia bliźnim. Pomagają w organizacji wielu wydarzeń patriotycznych czy obchodów rocznic, pomagają ponadto w organizacji wielu lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych. Wychodzą także poza teren swojego lokalnego działania. W 2017 r. po raz kolejny z własnej inicjatywy zorganizowali w Pleszewie światową akcję pod nazwą Betlejemskie Światło Pokoju. Największym osiągnięciem minionego roku jest samodzielne zorganizowanie - po raz pierwszy przez harcerzy - Pleszewskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego szefem został Maciej Banaszyński. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pleszewski finał WOŚP zyskał nową jakość i oprawę. Pojawiło się znacznie więcej działań na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka.

R E K L A M A
R E K L A M A
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (3)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ hard
11 miesięcy temu ocena: 0%  3
do ~ Stasiu Osiołku głosowanie sms o czesc głosowania. do tego dochodza głosy kapituły itd. regulamin se przeczytaj a nie piszesz bezmyslnie.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ mus
11 miesięcy temu ocena: 100%  2
Nie obrażaj ludzi, bo to jest b. brzydko. Czyżbyś był / była/ z Po czy Nowoczesnej, a może z PS ?
~ Stasiu
11 miesięcy temu ocena: 100%  1
A co to jest, -plebiscyt za pieniądze ? Kto da więcej, ten wygra ? ! Czyście wy - organizatorzy tego badziewowego plebiscytu powariowali ? Dziwię się osobom, które się dają wybierać.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
R E K L A M A
R E K L A M A