Dostosuj wydruk

Miasta partnerskie

Spangenberg - 12 października 1996r. została podpisana w Pleszewie umowa o współpracy partnerskiej z niemieckim miastem Spangenberg. Jest to gmina leżąca w Hesji, na którą składa się miasto i 12 otaczających je wiosek przyległych, licząca w sumie 6.700 mieszkańców. Spangenberg to miejscowość o wielu obliczach. Wzorowo łączy przemysł, turystykę, nowe i historyczne elementy. Odbudowany po zniszczeniu w 1945r. dzięki zaangażowaniu mieszkańców zamek jest niewątpliwie osobliwością miasta zwanego często koroną Hesji. Obecnie znajduje się w nim hotel o międzynarodowej randze oraz Muzeum Myśliwskie, które przypomina jedną z najważniejszych tradycji Spangenbergu jaką jest łowiectwo. Długoletnia współpraca Pleszewa ze Spangenbergiem zawsze miała bardzo silny akcent  przyjacielski polegający na wzajemnych wymianach mieszkańców. W Spangenbergu organizowane były obozy młodzieżowe, co jest dowodem współpracy szkół z naszych miast. Wielokrotnie miały miejsce praktyki rolników z naszej gminy w tamtejszych gospodarstwach rolniczych. Swoimi doświadczeniami wymieniali się również pracownicy służb komunalnych, leśnicy, strażacy. Tradycyjnymi od lat spotkaniami partnerskimi obu miast są: Jarmark Adventowy w Spangenbergu i Dni Pleszewa.

Sain Pierre D'Oleron - efektem niemiecko-polskich kontaktów było nawiązanie stosunków z francuskim partnerem  Spangenbergu, położonym na wyspie Ile D’Oleron, miasteczkiem Saint Pierre. W dniu 10 maja 1997 r. podpisano w Spangenbergu trójstronne porozumienie o współpracy. Wyspa Ile D’Oleron jest najpiękniejszą wyspą na wybrzeżu atlantyckim. Ma 30 km długości i 10 km w najszerszym miejscu, zajmuje powierzchnię 175 km2 i jest drugą co do wielkości francuską wyspą po Korsyce. Jej łagodny klimat pozwala mimozom kwitnąć już w styczniu. Wyspa ta należy do Departamentu Charente Maritime i do powiatu La Rochelle. Gmina z 5.382 mieszkańcami słynie z ważnych działów gospodarczych: rybołówstwa, produkcji wina, hodowli ostryg i turystyki. Osłonięta od prądów golfowych leży w mikroklimacie, dysponuje rozrywką i sportem: golf, tenis, hale sportowe, sala kongresowa, lotnisko i inne obiekty do organizacji spotkań i imprez. Saint Pierre proponuje wszystkim bogaty wybór sposobów wypoczynku i możliwości pracy.
Współpraca między Pleszewem, Spangenbergiem i Saint Pierre odbywa się na różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego. Co roku odbywają się spotkania, które weszły już do standardu wzajemnych kontaktów. Spotkania w miastach partnerskich mają na uwadze przede wszystkim międzynarodową promocję własnego kraju. Zarówno w Saint Pierre, jak i w Spangenbergu spotkaniom towarzyszą jarmarki. Powyższy harmonogram to jedynie baza wzajemnej współpracy. Na co dzień przejawia się ona w kontaktach między konkretnymi instytucjami i osobami prywatnymi, np. Ochotnicza Straż Pożarna, która od swoich kolegów ze Spangenbergu otrzymała już trzy samochody strażackie, kontynuje obustronną współpracę w ramach wzajemnych spotkań. Wymienić również należy: Nadleśnictwo Taczanów wymieniające doświadczenia ze swoim niemieckim odpowiednikiem podczas częstych wzajemnych wizyt, praktyki rolników z Pleszewa w gospodarstwach rolniczych gminy Spangenberg, a także cały szereg osobistych i rodzinnych kontaktów, w których doskonalona jest znajomość języka polskiego, niemieckiego i francuskiego.

Morlanwelz - początek współpracy z Morlanwelz to przede wszystkim prywatne kontakty Burmistrza tego belgijskiego miasta Jacquesa Fauconniera z mieszkańcami Pleszewa, a także współpraca chórów z obu miast. Podczas Dni Pleszewa 2001 przebywając z prywatną wizytą w naszym mieście Burmistrz Fauconnier zainteresował się możliwością spotkania z władzami samorządowymi Pleszewa. Doszło wówczas do tego spotkania i okazało się, że jest wiele płaszczyzn, na kórych oba miasta mogą się porozumieć. Do chwili obecnej odbyło się kilka wizyt delegacji z poszczególnych miast, które zapoznawały się z różnorodnymi płaszczyznami życia społeczno – gospodarczego Morlanwelz i Pleszewa. Były to m.in.: gospodarka, mieszkalnictwo, kultura i oświata, rolnictwo, pomoc społeczna i inne. Morlanwelz leży w odległości ok. 40 km od Brukseli. Jest to region francuskojęzyczny. Miasto jeszcze 25 lat temu było ośrodkiem górniczym. Dziś giną już ostatnie pozostałości kopalń w tym regionie. W mieście dość liczną grupę stanowi ludność pochodzenia polskiego. W trakcie wizyty gości belgijskich w roku 2001 w Pleszewie została podpisana oficjalna Umowa o Współpracy Partnerskiej pomiędzy Morlanwelz i naszym miastem. Stało sie to dokładnie 29 listopada 2001 r. Repodpisanie tejże umowy miało miejsce w Belgii 20 kwietnia 2002 r. Oba porozumienia obejmują szeroko rozumianą współpracę miast w dziedzinie szkolnictwa, kultury, opieki zdrowotnej, kontaktów młodzieżowych, opieki społecznej, polityki gminnej, ochrony środowiska i wszystkich innych sferach, które obaj partnerzy uznają za ważne. Pleszew i Morlanwelz to przyjacielskie więzy, które przez lata owocowały wieloma wspólnymi przedsięwzięciami tematycznymi, takimi jak: wymiany młodzieży, koncerty muzyczne, seminaria obywatelskie, prezentacje promocyjne i inne.

Westerstede - idea współpracy partnerskiej miedzy miastami to bez wątpienia idea, którą samorząd Miasta i Gminy Pleszew konsekwentnie realizuje w praktyce. Przykładem tego są dotychczas podpisane Porozumienia Partnerskie z miastami Europy Zachodniej. Kontynuacją tej tradycji jest podpisanie w styczniu roku 2004 porozumienia z niemieckim Westerstede. Współpraca ta jest konsekwencją partnerstwa, które zawiązało się pomiędzy niemieckim Powiatem Ammerland i Powiatem Pleszewskim. To porozumienie zaowocowało również kontaktami miast tych dwóch powiatów. Miasto i Gmina Pleszew oraz miasto Westerstede z entuzjazmem podeszły do pomysłu rozwijania wzajemnych stosunków. Władze tego miasta były od początku bardzo pozytywnie nastawione na nawiązanie kontaktów z Pleszewem, który byłby pierwszym miastem partnerskim Westerstede. Rada Miejska w Pleszewie również pozytywnie oceniła możliwość współpracy pomiędzy miastami, podejmując w tej sprawie jednogłośnie stosowną uchwałę. Do pierwszego oficjalnego podpisania Porozumienia Partnerskiego doszło w Pleszewie w dniu 23 stycznia 2004 r. Do Pleszewa przybyła 10 osobowa delegacja z Westerstede z Burmistrzem Klausem Grossem i Dyrektorem Miasta Gerdem Tapkenem na czele. Uroczystość miała miejsce w Domu Parafialnym podczas finału corocznego plebiscytu „Człowiek Roku”. Ceremonia repodpisania Porozumienia Partnerskiego odbyła się w Westerstede w Forum Szkoły Roberta Dannemanna. Obie strony ponownie podkreśliły wolę rozwijania zapoczątkowanej współpracy. Z racji na szczególny charakter tej uroczystości również prezent wręczony dla władz Westerstede był szczególny. Była to replika średniowiecznego miecza, na którym wygrawerowane zostały insygnia Przemysława II. Dla miasta i regionu Westerstede znakiem firmowym są liczne szkółki ogrodnicze, w których uprawiane są drzewa i kwiaty w niespotykanych wręcz kształtach i rodzajach. Wiedzieć należy, że Westerstede to stolica Rododendronów. Co cztery lata odbywa się tam wystawa „RHODO”, która ściąga niezliczone grupy turystów i jest doskonałą formą promocji miasta. Również delegacja Pleszewa miała okazję zwiedzenia Parku Rododendronów. Ten niezwykły obiekt liczy ok. 70 hektarów. Na jego terenie znajdują się kwiaty, drzewa i krzewy z całego świata, które zgromadzone na jednym obszarze stanowią wyjątkową atrakcję turystyczną. Tak więc bez wątpienia stwierdzić można, że otoczone zielenią i licznymi szlakami rowerowymi Westerstede urzeka swym pięknem. Zapoczątkowany proces, stwarza szansę współpracy szkół oraz różnych organizacji i zespołów kulturalnych i sportowych. Interesującym wydaje się być nawiązanie kontaktów między sołectwami z terenu naszej gminy i tymi właśnie małymi miejscowościami położonymi w okolicach Westerstede. Każdemu z miast zależy na tym, by do współpracy włączyć jak największą ilość mieszkańców. Te wymienione, to tylko kilka ważniejszych przykładów. Westerstede wspomagało Pleszew przy modernizacji rynku, sadząc rododendrony przy ratuszu. Wielokrotnie obdarowywało również nasze miasto drzewkami i kwiatami przy innych okazjach. Pleszewianie brali udział w amatorskiej rywalizacji sportowej w Olimpiadach Miejskich u swoich przyjaciół. Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim aktywnie współpracuje ze szkołą w Westerstede. Nasi partnerzy odwiedzają nas tradycyjnie na święcie miasta, a my promujemy Pleszew podczas imprez w Westerstede takich jak choćby „Noc Kulinarna”, „Jarmark Bożonarodzeniowy”. Nasi partnerzy z wielkim zaangażowaniem kibicują nam w dużym projekcie „Rewitalizacja Cmentarza Ewangelickiego w Pleszewie”. Od kilku lat wiele z tych działań koordynują działające bardzo aktywnie w Pleszewie i Westerstede Stowarzyszenia Miast Partnerskich. Mieszkańcy  miast działając właśnie w różnych organizacjach , związkach i stowarzyszeń rozwijają obustronne kontakty i wypełniają życiem nasze partnerstwo.

Kemer - to najmłodszy parner Pleszewa. Umowa parnerska została podpisana w 2012 r. Współpraca jest zatem na razie w fazie planów. Jedną z najważniejszych korzyści płynących ze współpracy ma być wymiana uczniów w ramach projektu „Comenius”, która będzie skutkowała przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem w różnych aspektach nie tylko edukacyjnym, ale i  kulturowym, sportowym czy społecznym. Obaj partnerzy planują, by wstępnie projekt obejmował okres 2 lat, co skutkowałoby czterokrotnym wyjazdem dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów do Turcji i analogicznie goszczenie uczniów szkół z Kemer w placówkach edukacyjnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
(Źródło: UMiG Pleszew)

Źródło:

Dodano: 2015.03.11

zpleszewa.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: 63-300 Pleszew, ul. Kaliska 24., 62 508 10 17