Dostosuj wydruk

Szlaki rowerowe, piesze i wodne

Trasy NORDIC WALKING


Gmina Pleszew - "Trasa jagodowa" (10 km)
Trasa zaczyna się oraz kończy przy karczmie "Stara Stajnia". Pierwszym etapem marszu jest wyjście do lasu. Ścieżka prowadzi drogą na Zawady, przy zbiorniku czerpania wody, następnie do stawu, gdzie żyją bobry. Po drodze natkniemy się na kilkanaście mrowisk. Trasa prowadzi nas polami, przy leśniczówce oraz ponownie przez las, gdzie latem ściółka usłana jest słodkimi jagodami. Kierujemy się do krzyża, a następnie do punktu spadowego Neru.  Na trasie możemy spotkać żurawie i ptaki drapieżne oraz sarny i dziki, a także miejsca, gdzie wydobywano tzw. Rudę, niegdyś materiał budowlany zastępujący cegłę lub kamień. Ścieżka bogata jest w torfowiska oraz w okazałe dęby. Jest urokliwa o każdej porze roku i daje możliwość wyciszenia się oraz podziwiania piękna przyrody.

Gmina Czermin - "Podgrzybek" (5,6 km)
Start przy zbiorniku zaporowym w Broniszewicach. Trasa prowadzi nas przez pola - przy ścianie lasu. Dochodzimy ścieżką do dużego kompleksu leśnego w pobliżu miejscowości Żbiki. Skręcamy w lewo i dalej idziemy duktem pośród sosen, brzóz i dębów. Mijamy strumyk nazywany "Strugą" i wracamy do punktu wyjścia znajdującego się przy zbiorniku zaporowym. W czasie wędrówki warto popatrzeć okazały drzewostan i runo leśne. W sezonie jesiennym dużo tu grzybów, głównie w podgrzybków, prawdziwków i koźlaków. Na trasie możemy spotkać sarny, dziki, przy odrobinie szczęścia jelenie – przeważnie goszczące przy strumyku "Struga".

Gmina Chocz - "Pagórkowa dolina" (12 km)
Rozpoczynamy przy młodniku sosnowym. Ścieżka prowadzi przy Cieślickich Bagnach. Należy do trudnych ze względu na swoje duże zróżnicowanie terenu. Wiedzie głównie przez piaski, ale także przez bagna i kopce. Jest bardzo malownicza, usiana pagórkami. Jej atrakcją jest wieża przeciwpożarowa. Można tam wejść – jeśli jest się odważnym - i podziwiać panoramę z wysokości 29 metrów. Dalej maszerujemy lasem, po drodze mijamy trzy parkingi leśne. Dochodzimy do punktu wyjścia, skąd niedaleko do Wioski Indiańskiej. Na trasie możemy spotkać jelenie, daniele oraz sarny. Na bagnach żyją żurawie i ptactwo brodzące. W lasach (należących do 4 leśnictw) występują przepiękne okazy świerków. Wejście do takiego lasu jest olbrzymim przeżyciem, bowiem świerczyna jest bardzo ciemna i mroczna…

Gmina Gizałki - "Leśne zacisze" (5,4 km)
Punkt startowy znajduje się w Gizałkach przy ośrodku zdrowia. Początkowo idziemy chodnikiem w stronę Chocza, aż do miejscowości Ruda Wieczyńska, przy drodze wojewódzkiej. Skręcamy w prawo, idąc drogą asfaltową, mijamy salę OSP. Przechodzimy most na Prośnie, kierujemy się wzdłuż rzeki, aż do boiska sportowego w Nowej Wsi. Ponownie przecinamy Prosnę. Kierujemy się na prawo i wchodzimy na wał nadrzeczny. Schodząc z niego, udajemy się ponownie na drogę asfaltową i kierujemy się w stronę Gizałek. Lasy gizalskie obfitują w jagody i grzyby, głównie w prawdziwki oraz podgrzybki, dlatego w sezonie jesiennym przyciągają wielu grzybiarzy. Na trasie można spotkać zające, bażanty i sarny oraz wiele gatunków ptactwa wodnego. Lasy dają schronienie jeleniom, sarnom, dzikom i lisom. Możemy podziwiać mozaikę pól, łąk i lasów porastających ubogie i piaszczyste grunty na podłożu gliny zwałowej. Nieprzepuszczalne podłoże powoduje, że poziom wód gruntowych jest tu wysoki, stąd liczne zabagnienia oraz bogata sieć rowów i kanałów melioracyjnych wijących się wśród suchych i piaszczystych wydm. Kilkuhektarowe rozlewisko porośnięte jest trzcinami i pałkami wodnymi. Na terenach gromadzi się liczne ptactwo wodne: dzikie kaczki, gęsi, żurawie, łabędzie, a na podmokłych łąkach często goszczą bociany.

Gmina Gołuchów - "Szlak św. Jadwigi" (5 km)
Rozpoczynamy marsz w lesie za Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu. Trasa prowadzi utwardzoną drogą leśną, między alejami modrzewiowymi. Pierwszy przystanek możemy zrobić przy Głazie Narzutowym św. Jadwigi (pomniku przyrody nieożywionej), który znalazł się w tym miejscu za sprawą lądolodu skandynawskiego. Zbudowany z różowego granitu głaz ma w obwodzie 22 m, długi jest na 8,5 m, szeroki na 6,5 m, wysoki na 3,5 m oraz zagłębiony w ziemi na 2 m. Z kamieniem związane są liczne legendy. Według jednej pod kamieniem miał być ukryty skarb, inna mówi o tym, że śpią tam rycerze polegli w walce z tatarami, którym za wstawiennictwem Matki Bożej św. Jadwiga Śląska uprosiła by śmierć zamienić im w sen, w gotowości do ponownej walki w obliczu zagrożenia dla wiary. Następnie ścieżka wiedzie w lewo. Mijamy zakole Jeziora Gołuchowskiego, na którym znajduje się żerowisko bobrów. Tu rozpoczyna się najtrudniejszy element marszu – droga się zwęża i prowadzi pod górę. Kolejny przystanek znajduje się przy zbiorowych grobach i pomniku ku czci kilku tysięcy Żydów i Polaków kaliskich zamordowanych przez Niemców na przełomie 1941 i 1942. Florę stanowią tu rzadkie zbiorowiska roślinne – łęgi zboczowe z bogatym drzewostanem o wielowarstwowej strukturze. Rosną okazałe wiązy górskie, klony polne o obwodzie do 140 cm oraz czeremcha zwyczajna mierząca 118 cm obwodu. Trasa jest spokojna, sprzyjająca refleksjom.

Gmina Dobrzyca - "Doliną Lutyni - wśród pól" (5 lub 15 km)
Proponujemy trzy warianty trasy. Długie pętle mają około 15 km, krótka pętla - 5 km i stanowi alternatywę dla chodziarzy posiadających mniej czasu lub słabszą kondycję. W wariancie pięciokilometrowym wyruszamy z Lutyni w kierunku Rudy, gdzie znajduje się piękny głaz narzutowy „Bogudar” – pomnik przyrody nieożywionej, jeden z większych w Wielkopolsce. Idziemy szosą między polami, obok gospodarstwa rolnego, przez romantyczny mosteczek. Walory przyrodnicze Lasu Podole odkryto już w latach 30-tych XX wieku. Wchodzimy do doliny rzeczki Lutynia. Lasek z jednej strony przylega do podtopionego lasu olchowego. Po przejściu rzeczki dochodzimy do młodej sośniny. Dalej drzewostan tworzy przede wszystkim: grab zwyczajny, lipa drobnolistna i jawor. Natomiast warstwę krzewów zdominowały leszczyna i jawor. Trasa prowadzi przez tereny, które w przyszłości będą zatopione, bowiem rzeczka Lutynia będzie spiętrzona. Ma powstać tutaj zbiornik "Lutynia" z zaporą we wsi Wilcza (gm. Kotlin).
W drugim wariancie marsz możemy wydłużyć o trasę biegnącą od wyjścia z lasu Lutyńskiego w kierunku wsi Lutynia. Idziemy pięknym polnym brukiem, aleją lipową. Możemy przejść przez wieś i za nią skręcić w prawo, drogą brukową wśród pól dojść do drogi powiatowej Pleszew – Dobrzyca. Znów skręcamy w prawo i idziemy do Dobrzycy skrajem drogi przy Alei Platanów JP II. po lewej stronie widnieją pola uprawne ziół. Dochodzimy do wejścia parku w Dobrzycy. Kończymy w cieniu majestatycznego platana. Odpoczynek w parku jest piękną nagrodą po długim marszu. Trzeci wariant – najdłuższy polegający na zejściu z bruku i alei lipowej w polną drogę na prawo wzdłuż lasu i pola. Idziemy wśród pasów śródpolnych i pól, aż dojdziemy do drogi powiatowej Pleszew – Dobrzyca, do Alei Platanów JP II, a nią do parku w Dobrzycy. Ta trasa jest najdłuższa, tylko dla wytrwałych i lubiących wysiłek.
(Źródło: Starostwo Powiatowe w Pleszewie)

TRASY ROWEROWE


Gmina Gołuchów
Trasa zielona. Przez teren gminy biegnie południowy odcinek „Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej” rozpoczynający się w Poznaniu a mający swój koniec w Siemianicach. Trasa całkowita liczy 280 km. Na terenie gminy, wytyczona została następująco: popówek – Macew – Jedlec – Gołuchów – Tursko – Pleszówka.

Trasa czerwona. Start: Gołuchów, ul. Działyńskich - Pokazowa Zagroda Zwierząt (ścieżką rowerową przez las do Turska, gdzie zwiedzić można Sanktuarium Maryjne wraz z Ogrójcem) – Jedlec (zwiedzić można Kościół pw. Św. Floriana) – Macew – Popówek – Kuchary (zwiedzić można kościół pw. Św. Bartłomieja) (do drogi krajowej nr 12 i dalej ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej w kierunku Gołuchowa) – Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu. Długość trasy: 19,5 km. Trasa na odcinku Tursko – Kuchary biegnie równolegle do Pradoliny rzeki Prosny. Jej malowniczość podziwiać można m.in. w miejscowości Jedlec.

Trasa fioletowa. Start: Gołuchów, ul. Jana Pawła II, ( ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 12 w kierunku Kalisza, w miejscowości Kuchary zwiedzić można modrzewiowy kościół pw. Św. Bartłomieja) – Kościelna Wieś (zwiedzić można kościół pw. Św. Wawrzyńca z drugiej połowy XII w.) – Borczysko – Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS (tutaj propozycja trasy rowerowej pokrywa się z niebieskim i żółtym szlakiem pieszym) – Kamień Św. Jadwigi – Groby – Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu. Długość trasy: 20 km.

Trasa granatowa. Start: Gołuchów, ul. Jana Pawła II, ( ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 12) – Kuchary (zwiedzić można  kościół pw. Św. Bartłomieja) – Kucharki (zwiedzić można kościół pw. Świętej Trójcy) – Szkudła – Czerminek – Gołuchów. Długość trasy: 16 km.
 
Trasa niebieska. Start: Gołuchów, ul. Czartoryskich – Czerminek – Wszołów – Przekupów – Gołuchów. Długość trasy: 11 km.

TRASY PIESZE


Szlak żółty: Pleszew-Lenartowice-Tursko - 14,0 km.
Szlak wiedzie najpierw przez tereny rolnicze, a następnie przez lasy w sąsiedztwie doliny Neru. Ładny krajobraz, niektóre drogi nieco piaszczyste.
Z Rynku w Pleszewie (0,0 km) wychodzimy w kierunku kościoła, za nim skręcamy w lewo ul. Kilińskiego, a przy Domu Parafialnym kierujemy się ruchliwą ul. ks. Niesiołowskiego w prawo. Po pewnym czasie skręca ona w stronę Kalisza (1,1 km), a my idziemy prosto i opuszczamy miasto ul. Lenartowicką. Docieramy do Lenartowic, na rozwidleniu wybieramy prawe odgałęzienie, mijamy kościół (3,0 km) i skręcamy w lewo, a po chwili za stawem w prawo. Z prawej pozostaje park, pałac i folwark, a wieś opuszczamy polną drogą wiodącą na wschód obok cmentarza.
Mijamy odosobnione gospodarstwa oraz niewielkie laski i przecinamy asfaltową drogę wiodącą z Brzezia do widocznej po lewej wsi Zawidowice (6,1 km); za nią idziemy w tym samym kierunku przez pola, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdował się przysiółek Karantyna. W końcu droga doprowadza do niewielkiego lasu i jakby wąwozem schodzi w gęsto zadrzewioną dolinę Neru. Tu skręcamy w lewo (7,4 km), piaszczystą drogą powracamy na wysoczyznę i wzdłuż skraju lasu dochodzimy do wsi Zawady (przystanek PKS 8,7 km). Kierujemy się w prawo, przechodzimy wśród zabudowań wsi i ponownie schodzimy w dolinę (po prawej widoczna jest osada młyńska Wróbel). Przekraczamy kolejno mostki na kanale młyńskim i Nerze, a następnie wchodzimy w bór sosnowy rosnący na piaszczystym terenie. Wkrótce zbaczamy duktem w prawo, później dwukrotnie kierujemy się w lewo i powracamy na gł. drogę w miejscu gdzie ona opuszcza las (10,7 km).
Idziemy teraz mało uczęszczaną prostą drogą polną, obsadzoną przerzedzoną aleją starych drzew. Po prawej widoczna jest osada Podborek - dawniej folwark w dobrach turskich, założony w latach czterdziestych XIX w. Znajduje się tam dwór z 1880 r., otoczony parkiem o pow. ok. 1,3 ha, a w sąsiedztwie pozostałości folwarku z zabudowaniami z XIX/XX w. i dwie duże plantacje chmielu. W końcu docieramy do szosy Brzezie-Janków przy zabudowaniach tzw. Wielkiej Wsi - jednego z folwarków Turska, z obiektami powstałymi ok. 1900 r. Przecinamy asfalt (13,0 km, do przystanku PKS należy pójść 200 m w prawo) i nieco w prawo drogą na tyłach zabudowań osiągamy kolejne skrzyżowanie. Stoi przy nim drewniany krzyż przydrożny, na którym zachowała się chorągiewka z datą 1864 i inicjałami AS.
Drogą asfaltową w lewo przekraczamy wciętą w otaczający teren dolinę Giszki i docieramy do centrum Turska. Na zakręcie drogi w prawo napotykamy szlak czerwony i wkrótce osiągamy skrzyżowanie z przystankiem PKS (14,0 km). Po zwiedzeniu wsi można powędrować dalej za znakami czerwonymi i żółtymi, które wiodą razem 3400 m do Gołuchowa.

Szlak żółty: Gołuchów-Kucharki-Sobótka - 16,6 km.
Trasa jest przeważnie bezleśna, ale wiodąca terenem ładnym pod względem krajobrazu. Po drodze kilka ciekawych zabytków.
Wycieczkę rozpoczynamy przy bramie parku w Gołuchowie (0,0 km). Wzdłuż parkanu osiągamy szosę Poznań-Kalisz, a za nią idziemy prosto ul. Kopczyńskiego. Na końcu ulicy skręcamy w lewo i przechodzimy przez tamę na Ciemnej spiętrzającą Zalew Gołuchowski. Za nią zaczyna się las, w którym napotykamy znaki niebieskie; razem z nimi obchodzimy ośrodek kempingowy na wsch. brzegu zalewu i docieramy do asfaltowej drogi dojazdowej (1,7 km). Po dalszych 300 m znaki żółte odchodzą w prawo, mijają teren obozowisk letnich i biegną lasem w pewnej odległości od zalewu. Krótki czas idziemy nad brzegiem jednej z odnóg jeziora, gdzie rosną ładne dęby, a następnie skręcamy w lewo (3,0 km). Dochodzimy do poprzecznej drogi, którą biegnie szlak niebieski, skręcamy w prawo i razem z nim po 800 m dochodzimy do pomnikowego głazu narzutowego, leżącego na poprzecznym dukcie (4,2 km, opis patrz s. 71).
Dalej szlaki dochodzą do poprzecznej drogi i nią w prawo wiodą do ośrodka rehabilitacyjnego. Tu skręcamy w lewo, po chwili w prawo i docieramy do miejsca, gdzie znaki niebieskie odchodzą w lewo (5,6 km). My idziemy prosto, po 400 m na skraju lasu skręcamy w prawo i dochodzimy do asfaltowej drogi dojazdowej (6,3 km). Po prawej na brzegu lasu rośnie dąb o obw. 420 cm.
Idziemy asfaltem w lewo, ale po 300 m zbaczamy w prawo polną drogą, wiodącą w kierunku widocznych na horyzoncie zabudowań wsi Szkudła. Na skrzyżowaniu przy folwarku skręcamy w lewo (8,6 km) i wędrujemy drogą na skraju doliny Ciemnej do Kucharek. Dochodzimy do drogi Kuchary-Krzywosądów przy zabytkowym kościółku. Tu skręcamy w prawo i docieramy do głównego skrzyżowania i przystanku PKS (10,2 km). Po dalszych 200 m skręcamy w lewo na wąską ścieżkę między polami, a potem dróżką obok starego młyna docieramy do przysiółka wsi Czechel. Skręcamy w prawo (11,6 km) i polna aleja doprowadza nas do wsi Karsy (13,2 km). Ścieżką przechodzimy przez teren parku, a następnie brukiem dochodzimy do asfaltowej drogi i skręcamy lekko w lewo. Droga obsadzona kasztanowcami, topolami i wiązami wiedzie do Sobótki – dużej wsi z kościołem wczesnogotyckim i pałacem eklektycznym w ładnie utrzymanym parku. Na początku zabudowań skręcamy w lewo i gł. drogą docieramy do przystanku PKS, gdzie kończymy wycieczkę (16,6 km).

Szlak niebieski: Gołuchów-Kuchary - 7,1 km
Szlak wiedzie przez urozmaicone tereny leśne w okolicach Gołuchowa - do mogił pomordowanych, wielkiego głazu i ośrodka rehabilitacyjnego.
Początek szlaku znajduje się przy bramie wejściowej do parku w Gołuchowie (0,0 km). Idziemy 200 m do szosy i skręcamy w lewo. Gdy szosa opuszcza wieś, kierujemy się ukośnie w prawo w ul. Leśną. Stojąca przy niej chałupa szachulcowa nr 1 z pocz. XIX w. jest prawdopodobnie najstarszym domem mieszkalnym w Gołuchowie. Przez las dochodzimy do ośrodka wypoczynkowego. Przy wejściu na jego teren z prawej dochodzi szlak żółty, który wiedzie inną drogą przez tamę na Ciemnej. Skręcamy w lewo, obchodzimy parkan kempingu i osiągamy asfaltową drogę dojazdową (1,6 km).
Wędrujemy prosto leśną dróżką. Po 300 m znaki żółte odchodzą w prawo, a my po dalszych 300 m skręcamy prostopadle w lewo. Po pewnym czasie droga zbacza w prawo i pojawiają się przy niej brzozy. Wkrótce dochodzimy do mogił i pomnika ofiar hitleryzmu (2,7 km). Na końcu alei brzozowej dochodzi szlak żółty, który wiedzie drogą dłuższą o 400 m. Razem z nim idziemy do poprzecznego duktu, pośrodku którego leży wielki głaz narzutowy (3,7 km).
Oba szlaki wkrótce skręcają w prawo i doprowadzają do położonego wśród lasu dużego zespołu obiektów dawnego ośrodka szkolenia kadr politycznych i administracyjnych województwa kaliskiego, powstałego w latach 1974-77 na miejscu dawnej leśniczówki Jedlec. W 1993 r. uruchomiono w nim centrum rehabilitacyjne dla rolników.
Przed parkanem ośrodka kierujemy się w lewo, po chwili w prawo i docieramy do miejsca, gdzie szlaki się rozchodzą (5,1 km). Mało uczęszczaną drogą idziemy w. lewo, a po .100 m - na skraju lasu - zbaczamy nieco w prawo i przez pola kierujemy się w stronę widocznych z dala zabudowań wsi Kuchary. Po wyjściu na szosę nr 12 trafiamy na przystanek autobusowy (7,1 km).
Szlak niebieski wiódł dalej wzdłuż Prosny do Kościelnej Wsi (5,4 km) I Kalisza (12,2 km).

Szlak czerwony: Gołuchów-Tursko-Grodzisko - 14,2 km
Trasa urozmaicona, choć wiodąca w dużej mierze terenem bezleśnym - równolegle do doliny Prosny w pewnej od niej odległości. Wykorzystując przystanki PKS w Tursku, Bogusławiu i Rokutowie można ją podzielić na krótsze odcinki.
Szlak rozpoczyna się w Gołuchowie przy głównej bramie parkowej (0,0 km) i pierwszy odcinek wiedzie razem ze znakami żółtymi. Idziemy wzdłuż ogrodzenia parku - najpierw obok kościoła, a następnie w prawo ul. Kubaszewskiego. Mijamy leśniczówkę, a za nią dochodzimy do skrzyżowania (1,1 km), gdzie w prawo można dojść do wystawy na Dybulu, w lewo zaś do zagrody żubrów. Szeroką leśną drogą, cały czas wzdłuż parkanu, osiągamy skraj lasu i pierwsze zabudowania Turska. Dochodzimy do asfaltowej drogi i przystanku PKS (3,4 km), za którym znaki rozchodzą się.
Idziemy w prawo skrajem parku, mijamy zabytkowy kościół i po dotarciu do asfaltowej drogi kierujemy się nią w lewo. Przekraczamy dolinę Giszki i obok żwirowni dochodzimy do szosy Brzezie-Janków. Znajduje się tu przystanek PKS Bogusław (4,8 km). W dalszym ciągu w tym samym kierunku osiągamy skraj wsi Bogusławice, gdzie asfalt się kończy (5,8 km). Idziemy teraz wśród pól nadal na pn. Przy skrzyżowaniu stoi metalowy krzyż. Można tu skręcić w prawo do położonych niedaleko pozostałości majątku Turowy (dawniej zwanego też Dębina lub Dębniaki), założonego w XIX w. w dobrach turskich, który w końcu tego wieku liczył 218 ha powierzchni i 114 mieszkańców. Zachował się park (3,85 ha), rozplanowany na pocz. XX w.
Mijamy niewielki las i znajdującą się za nim piaskownię, po czym docieramy do ceglanego mostku na Nerze (7,4 km). Za rzeczką rozpoczynają się zabudowania wsi Rokutów. Wkrótce rozpoczyna się asfalt, którym docieramy do przystanku PKS nż. (9,1 km). Mijamy remizę strażacką i położony w głębi po prawej dwór, a następnie opuszczamy wieś. Dochodzimy do kompleksu leśnego i dłuższy czas idziemy przez niego piaszczystą drogą. Za lasem droga przez pola doprowadza do wsi Grodzisko. Po dojściu do asfaltu skręcamy w prawo, mijamy cmentarz i w lewo docieramy do kościoła. Obok niego znajduje się pętla linii autobusowej z Pleszewa (14,2 km).

(Źródło: Urząd Gminy Gołuchów)

Źródło:

Dodano: 2015.03.11

zpleszewa.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: 63-300 Pleszew, ul. Kaliska 24., 62 508 10 17